معرفی

معرفی

سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی

شرکت تضامنی هلدینگ عمرانیان، به طور تخصصی در بخش‌های متعددی از جمله حوزه تأمین منابع و سرمایه گزاری‌های مالی؛ مدیریت زنجیره‌های تامین مواد اولیه شیمیایی و غذایی، انتقال تکنولوژِی و آموزش منابع انسانی کارخانجات تولیدی، و البته خیریه اجتماعی فعالیت دارد.

اگرچه تمامی شرکت‌های زیر مجموعه، با تمرکز بر خطوطی مشخص و استفاده از توان افراد کارآزموده و مجرب با ساختار مدیریتی و پرسنلی دقیقی آرایش یافته‌اند، ولی با یک قدرت جمعی مشابه با اعضای یک خانواده، جهت رشد توانمندی‌های‌ خود و تکامل موفقیت آمیز با هم همکاری و همبستگی دارند.

به صورت سنتی و براساس تجربه، سرمایه گذاری ما روی استارت آپ‌‎ها و تیم‌هایی است که معتقد به تعامل دو طرفه و حمایت متقابل بوده و تلاش می‌کنند تا راه را برای پیشرفت و موفقیت همه هموار نمایند. به همین دلیل همه شرکت‌های وابسته می‌توانند به پشتیبانی ما در راستای تامین منابع، زیر ساخت‌ها و تجربیات شرکت تضامنی عمرانیان  یا سایر شرکت‌های این گروه اعتماد کنند.

اعتقاد داریم معنی این تعامل، مفهوم دقیق یک تجارت خانوادگی است.

ساختار و هدایت هلدینگ

ما عمیقا به تفویض اختیارات و توزیع قدرت به شرکت‌های زیر مجموعه عمرانیان و تیم‌های آنها اعتقاد داریم. این سیاست برای نیل به اهداف و موفقیت‌های بلند مدت سازمانی تعیین کننده و حیاتی است.

ساختار سازمانی و تفکر مدیریتی حاکم بر این تجارت خانوادگی باعث شده است تا شرکت‌های زیر مجموعه فردیت و استقلال خود را حفظ کنند و از این رو ما فعالانه از افراد متخصص با فرهنگ کار تیمی و مخصوصا جوانان علاقه مند به پیشرفت پشتیبانی می‌کنیم. این اقدامات به همه ما امکان می‌دهد مشترکا به موفقیت‌های بیشتر و تعیین اهداف بزرگ‌تر دست پیدا کنیم.

برخلاف باورهای عمومی سرمایه گذاری اصلی هلدینگ عمرانیان در شرکت‌ها و یا محصولات آنها انجام نمی‌شود بلکه سرمایه گذاری اصلی ما به روی افراد و منابع انسانی شاغل در آن شرکت‌ها است. تجربه به ما ثابت کرده است که افراد مناسب، توانمند و دارای روحیه کار تیمی حتما می‌توانند معایب و مشکلات سازمان را اصلاح کنند اما بهترین نظریه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های مدیریتی توانایی اصلاح افراد نامناسب و ناکارآمد را ندارند.

مسئولیت‌های اجتماعی

شرکت عمرانیان خود را در مقابل آنچه در اجتماع و کشورمان می‌گذرد مسئول دانسته و همه با هم معتقدیم زمانی موفق خواهیم بود که از کنش‌ها و واکنش‌ها و مسائل اجتماعی و  آنچه در اطرافمان می‌گذرد آگاه بوده و اقدام متناسب با آن انجام دهیم.  

سنت

تجارت خانوادگی ما به خانواده‌ای از شرکت‌های موفق تبدیل شده است که فرهنگ مشارکتی آنها بر دو رکن صداقت و اعتماد بنا شده است. ما به مسئولیت متقابل و قدرت اتحاد که در نهایت مبنای موفقیت اقتصادی نیز خواهد بود، معتقدیم.

دیدگاهتان را بنویسید