ارتقا و توسعه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه هلدینگ عمرانیان

توسعه و ارتقا سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه هلدینگ عمرانیان (ساعی)

در کسب و کارهای امروزی، تامین خواسته‌های مشتری و کسب رضایت آنها نقش کلیدی و اساسی در دستیابی به اهداف یک سازمان دارد. بنابراین سیستم ارتباط یکپارچه با مشتریان ضروری و لازم است. به همین دلیل طی یک برنامه ریزی مدون توسط تیم IT هلدینگ عمرانیان تمامی اجزای سیستم از قیبل دیتابیس، امنیت، کنترل و اطلاعات مربوط  CRM مورد بررسی قرار گرفت. بدین وسیله راه حل جامع و یکپارچه مدیران فنی هلدینگ طی یک حرکت همه جانبه و تمرکز بر روی اطلاعات مشتریان و هوشمند سازی ارتباطات، ارتقا سیستم مورد نظر و پیاده سازی آن به طور همزمان بر روی دو سرور داخلی هلدینگ عمرانیان گردید.

در نتیجه، این ارتقا سیستم در جهت افزایش سرعت روند برنامه تحت وب ساعی بسیار موثر بوده و دسترسی راحت و گسترده‌ای را برای کارکنان هلدینگ عمرانیان  فراهم آورده است.