سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی

شرکت تضامنی هلدینگ عمرانیان، به طور تخصصی در بخش‌های متعددی از جمله حوزه تأمین منابع و سرمایه گزاری‌های مالی؛ مدیریت زنجیره‌های تامین مواد اولیه شیمیایی و غذایی، انتقال تکنولوژِی و آموزش منابع انسانی کارخانجات تولیدی، و البته خیریه اجتماعی فعالیت دارد.

اگرچه تمامی شرکت‌های زیر مجموعه، با تمرکز بر خطوطی مشخص و استفاده از توان افراد کارآزموده و مجرب با ساختار مدیریتی و پرسنلی دقیقی آرایش یافته‌اند، ولی با یک قدرت جمعی مشابه با اعضای یک خانواده، جهت رشد توانمندی‌های‌ خود و تکامل موفقیت آمیز با هم همکاری و همبستگی دارند. به صورت سنتی و براساس تجربه، سرمایه گذاری ما روی استارت آپ‌‎ها و تیم‌هایی است که معتقد به تعامل دو طرفه و حمایت متقابل بوده و تلاش می‌کنند تا راه را برای پیشرفت و موفقیت همه هموار نمایند. به همین دلیل همه شرکت‌های وابسته می‌توانند به پشتیبانی ما در راستای تامین منابع، زیر ساخت‌ها و تجربیات شرکت تضامنی عمرانیان  یا سایر شرکت‌های این گروه اعتماد کنند.