فعالیت هلدینگ عمرانیان در حوزه امورات خیریه

فعالیت هلدینگ عمرانیان در حوزه امورات خیریه

هلدینگ عمرانیان در راستای فعالیت‌های دیرینه و انسان دوستانه خود، اقدام به فعالیت در زمینه‌ امورات خیریه اعم از مدرسه سازی، محرومیت زدایی، حوادث طبیعی و امورات رفاهی و درمانی نموده است.

آقای مهندس علیرضا عمرانیان مدیریت هلدینگ عمرانیان در این زمینه اظهار داشت: موسسات خیریه‌ و سازمان‌های مردمی جز افرادی هستند که درد هم نوعان و محرومین را به خوبی درک کرده و متوجه می‌شوند و در همه حال دغدغه رفع و حل و فصل کردن مشکلات مردم را دارند. بنابراین هلدینگ عمرانیان حمایت همه جانبه و گسترده خود را از این سازمان‌های مردم نهاد خواهد کرد تا حرکتی در رفع محرومیت و مشکل گشای زندگی و معیشت مردم عزیزمان باشد.